Szkoła Podstawowa
Warszawa Centrum
KLASY CAMBRIDGE (I-VIII)

logo

Co gwarantuje nasza szkoła:

Program nauczania Cambridge
Bezpieczna przestrzeń
Nowoczesna infrastruktura i wyposażenie
Program wychowawczy "Zegar 12 wartości"
Profesjonalna kadra​
Specjalistyczna opieka psychologiczno-pedagogiczna​
Edukacja ku przyszłości
Szeroki wybór zajęć dodatkowych
Indywidualizacja nauczania
Zajęcia prowadzone w 2 językach
Umiędzynarodowienie
Wspieranie kreatywności

Międzynarodowy Program Edukacyjny Cambridge

Klasy Cambridge realizują międzynarodowy program edukacyjny, przeznaczony dla szkół z nauczaniem anglojęzycznym i dwujęzycznym – Cambridge Assessment International Education. Na poziomie szkoły podstawowej wdrażamy program Cambridge Primary, który stanowi pierwszy etap spójnej ścieżki edukacyjnej Cambridge Pathway. Jest to przygotowanie uczniów do dalszego toku edukacji na ścieżce dwujęzycznej, anglojęzycznej i międzynarodowej, a także uznawanych na całym świecie egzaminów Cambridge.
Najważniejsze cechy programu:
 • kompatybilność z polską podstawą programową
 • określone treści programowe realizowane ​wyłącznie w języku angielskim ​
 • międzynarodowy system ewaluacji postępów
 • rozwijanie dodatkowych umiejętności​i i kompetencji ucznia​
Cambridge Learner
 • Engaged
 • Confident
 • Responsible
 • Reflective
 • Innovative

Przedmioty i zajęcia edukacyjne realizowane w klasach Key Stage 1, w języku angielskim:

Core subjects:

English (Phonics/Writing and Spelling/practical English) – ​12 godz./tyg. Maths​ – 5 godz./tyg. Polish A or Polish B – 5 godz./tyg. (dla obcokrajowców)​ Science​ – 1 godz./tyg.

Zajęcia edukacyjne​

Geografia Polski Historia Polski Computing​ – 1 godz./tyg. Music​ – 1 godz./tyg. Physical Education – 3 godz./tyg. PSHE – 1 godz./tyg. Art and Design​ – 2 godz./tyg. Chess –  1 godz./tyg.

Zajęcia dodatkowe

PRZYKŁADOWE ZAJĘCIA BEZPŁATNE
w ramach czesnego

 • Mindfulness
 • Arytmetyczni Himalaiści
 • Kurs pamięci
 • Zabawy matematyczne
 • Matematyka dla bystrzaków
 • Krąg przyjaciół Montessori
 • Z ortografią na TY
 • Zarażeni podróżą
 • Z przygodą przez świat
 • Gazetka szkolna
 • Art&Craft
 • Plastusie
 • Zajęcia plastyczne
 • Bookmark
 • Fairy Tales
 • el Bombo – hiszpański
 • Artes en espanol
 • Reading workshop in Spanish
 • Wir lesen deutche
 • Gooool!
 • K2 – ścianka wspinaczkowa
 • Mocarze – koło sportowe
 • Mały artysta
 • Makao i po makale
 • Odkrywamy język polski
 • Ekoludki
 • Koło teatralne

PRZYKŁADOWE ZAJĘCIA
płatne

 • Karate
 • Taniec
 • Judo
 • Gimnastyka artystyczna
 • Balet
 • Arytmetyka mentalna
 • Joga for kids
 • Pianino
 • Eksperymenty dla dzieci
 • Lego studio
 • Korektywa grupowa
 • Logo przygody

Nauka języków obcych

Zdjęcie flaga Zdjęcie flaga Zdjęcie flaga Zdjęcie flaga
Zdjęcie logo
 • Program Cambridge
 • nauka drugiego języka obcego od Key Stage 2
 • przygotowanie do certyfikatów Cambridge​
 • współpraca ze Studium Języków Obcych AEH ​

Sprawdź
najbliższy termin

Dni otwartych

image girls Dni otwarte banner

Zasady rekrutacji

Zapis przez formularz na stronie internetowej
Etap 1
Diagnoza z nauczycielem w języku angielskim
Etap 2
Omówienie wyników diagnozy podczas spotkania z dyrektorem
Decyzja dyrektora szkoły o wpisaniu ucznia na listę danej klasy
Etap 3
Zakończenie procedury rekrutacji i podpisanie umowy edukacyjnej​
Etap 4

Wyjątkowa przestrzeń edukacyjno-wychowawcza

 • Bezpieczna i nowoczesna infrastruktura​​
 • Bogato wyposażone sale dydaktyczne
 • ​​Zaplecze sportowe​​ ze ścianką wspinaczkową
 • Własna kuchnia i zbilansowane posiłki
 • Partnerska współpraca z rodzicami w procesie wychowawczym
 • ​​Międzynarodowa społeczność szkolna
 • ​​Umiędzynarodowienie – szkoły i klasy partnerskie
 • ​​Akcje i inicjatywy społeczne
 • Wysoko wykwalifikowana kadra​​
 • Aktywizujące metody pracy
 • ​​Konkursy szkolne i międzyszkolne​​
 • Białe i zielone szkoły

Program wychowawczy "Zegar 12 wartości"

W całym toku edukacji w TE Vizja realizujemy program wychowawczy „Zegar 12 wartości”, który wspiera Rodziców w procesie wychowawczym, przybliżając uczniom uniwersalne wartości moralne – kluczowe w budowaniu satysfakcjonujących relacji międzyludzkich oraz funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim. Program realizujemy w postaci rozmaitych, angażujących aktywności – gier, zabaw, przedstawień teatralnych czy konkursów plastycznych – których tematyka dotyczy kolejnych wartości zobrazowanych na naszym „zegarze”. Klasy szkolne są też wyposażone w dedykowane pomoce naukowe dotyczące programu, który realizowany jest w formie dostosowanej do poszczególnych grup wiekowych i umożliwia szkole oraz Rodzicom realizację spójnej i wartościowej ścieżki wychowawczej.
TE Vizja Koło wartości

Specjalistyczna opieka psychologiczno-pedagogiczna

photo opieka psychologiczno-pedagogiczna
Na każdym etapie kształcenia nasi uczniowie mają zapewnione profesjonalne wsparcie i opiekę w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz psychologicznej, w formie zajęć bezpłatnych i odpłatnych w ramach współpracy z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i Rehabilitacyjną TE Vizja.  
 • pedagog
 • psycholog
 • trener umiejętności społecznych
 • terapeuta pedagogiczny
 • terapeuta integracji sensorycznej
 • logopeda
 • terapeuta ręki
 • fizjoterapeuta
 • terapeuta metody Johansena