Liceum
Warszawa Centrum
PROGRAM IB​

Liceum Ogólnokształcące ​z Oddziałami Dwujęzycznymi
logo logo ib-diploma

Co gwarantuje nasza szkoła:

Przygotowanie do międzynarodowych egzaminów
Przygotowanie do studiów za granicą​
Międzynarodowa społeczność szkolna​
Mentoring nauczycieli i samorządność uczniów
Nowoczesny kampus edukacyjny
Wyjątkowa atmosfera

Matura międzynarodowa ​International Baccalaureate Diploma Programme​

International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP) ​ to międzynarodowy, dwuletni program nauczania, który jest realizowany w klasach III-IV liceum. Przygotowuje do matury międzynarodowej IB honorowanej przez prestiżowe uczelnie wyższe i pracodawców na całym świecie, dlatego rekomendowany jest uczniom planującym studia wyższe i karierę za granicą.​ Program może podjąć uczeń, który ukończył II klasę w liceum TE Vizja lub w innej placówce – przy spełnieniu dodatkowych kryteriów/zdaniu stosownych egzaminów. ​​
additional_courses logo

Najważniejsze cechy Programu IB DP:​

Uczeń realizuje przedmioty w języku angielskim, wybrane spośród określonych grup przedmiotowych reprezentujących różne dziedziny nauki.​​
Program zawiera obowiązkowe elementy, które rozwijają dodatkowe kompetencje – wyniki tych aktywności również są wliczane do wyników matury międzynarodowej.​
Wybrane przedmioty – nauczane na poziomie podstawowym (Standard Level) lub rozszerzonym (High Level) – uczeń zdaje ​na maturze międzynarodowej IB.​
Obywatele polscy są zobligowani do zaliczenia określonych przedmiotów wymaganych przez polski system oświaty.​​

Realizacja Programu IB​

Wybrane przedmioty z 6 grup przedmiotowych:​

Grupy przedmiotowe ​w Programie IB​

Przedmioty oferowane ​ w ramach grupy przedmiotowej:​

First language (Język ojczysty)
Polish, English (School-supported self-taught Language A)
Language acquisition (Język obcy)
​English, Spanish
Humanities and social science (Nauki społeczne)
Global Politics, History
Experimental science (Nauki doświadczalne)
Biology, Chemistry, Computer Science, Exercise Helath and Sports, Sciences, Physics
Mathematics (Nauki matematyczne)
Mathematics: applications and interpretation, Maths Analysis and Approaches
Creative (Sztuka)
Visual Arts

Inne elementy realizowane obowiązkowo przez ucznia w programie IB:​

TOK (Theory of Knowledge – Teoria wiedzy) – kurs z zakresu etyki i filozofii
​Extended Essay (Praca badawcza) – napisanie rozszerzonego eseju na wybrany temat
​CAS (Creativity, Activity, Service) – program wychowawczo-rozwojowy w oparciu o aktywność społeczną, kontakt ze sztuką i rozwój fizyczny ucznia ​

Przedmioty obowiązujące obywateli polskich:​

język polski
​historia Polski
​geografia Polski

Sprawdź
najbliższy termin

Dni otwartych

image girls Dni otwarte banner

Zasady rekrutacji

Poniższe zasady dotyczą uczniów, którzy chcą realizować Program IB ​po ukończeniu dwóch pierwszych klas liceum z programem polskim.​

Rejestracja przez formularz na stronie internetowej
Etap 1
Egzaminy wstępne: *
 • z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego​
 • z przedmiotów, które uczeń chce realizować na poziomie rozszerzonym (High Level)​
Etap 2
Rozmowa Kandydata i Rodziców z Dyrektorem lub Koordynatorem IB w celu omówienia wyników egzaminów i dotychczasowych osiągnięć ucznia​
Etap 3
Podpisanie umowy edukacyjnej przez Rodziców​
Etap 4
*w przypadku przedmiotów wybranych na poziomie podstawowym (Standard Level), pod uwagę brane są wyniki z tych przedmiotów udokumentowane na świadectwie z klasy II (egzamin tylko w przypadku, gdy oceny nie spełniają wymagań aplikacyjnych)​ *w przypadku wyboru przedmiotu Visual Arts – uczeń przedstawia 5 prac i list motywacyjny (ok. 200 słów) uzasadniający wybór tego przedmiotu​

Wyjątkowa przestrzeń edukacyjno-wychowawcza

 • Nowoczesne laboratoria i sale dydaktyczne​​
 • Bogato wyposażone ​pracownie tematyczne
 • ​Dodatkowa infrastruktura (sala sądowa, sala symulacji giełdowych)​
 • Kantyna z międzynarodową kuchnią​​
 • Profesjonalne zaplecze sportowe ze ścianką wspinaczkową
 • ​​Strefy chilloutu dla uczniów​
 • Wysoko wykwalifikowana kadra​​
 • Innowacyjne metody pracy i rozwoju – w tym debaty oxfordzkie​
 • Umiędzynarodowienie: projekty, wyjazdy i wymiany zagraniczne​

Specjalistyczna opieka psychologiczno-pedagogiczna

photo opieka psychologiczno-pedagogiczna
Na każdym etapie kształcenia nasi uczniowie mają zapewnione profesjonalne wsparcie i opiekę w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz psychologicznej. Bieżące obserwacje, konsultacje, diagnozy, terapie oraz warsztaty prowadzą tacy specjaliści, jak: ​​  
 • pedagog
 • psycholog
 • fizjoterapeuta
 • socjoterapeuta.
  Na terenie placówki działa też doradca zawodowy i doradca karier.