23 marca okopowa przedszkole

March 23rd Okopowa Primary

23rd of March at Okopowa High School

23 marca okopowa technikum

27 kwietnia okopowa przedszkole

27 kwietnia okopowa podstawowa

27 kwietnia okopowa liceum

27 kwietnia okopowa technikum

18 maja okopowa przedszkole

18 maja okopowa podstawowa