27 kwietnia okopowa przedszkole

27 kwietnia okopowa podstawowa

27 kwietnia okopowa liceum

18 maja okopowa przedszkole

18 maja okopowa podstawowa

18 maja okopowa liceum

15 czerwca okopowa przedszkole

15 czerwca okopowa podstawowa

15 czerwca okopowa liceum

18 lipca okopowa liceum