16 grudnia okopowa przedszkole

16 grudnia okopowa podstawowa

16 grudnia okopowa liceum

16 grudnia okopowa technikum

6 stycznia okopowa przedszkole

12 stycznia okopowa podstawowa

12 stycznia okopowa technikum

16 lutego okopowa podstawowa

16 lutego okopowa technikum

17 lutego okopowa przedszkole