15 czerwca okopowa przedszkole

15 czerwca okopowa podstawowa

15 czerwca okopowa liceum

6 lipca okopowa sp

6 lipca okopowa liceum

18 maja okopowa przedszkole

18 maja okopowa podstawowa

18 maja okopowa liceum