MY FIRST ACADEMY (ВІК: 2-5 РОКІВ)

ПОЧАТКОВІ КЛАСИ (ДОШКІЛЬНА ПІДГОТОВКА)

MY FIRST ACADEMY (ВІК: 3-5 РОКІВ)

MY FIRST ACADEMY (ВІК: 2-5 РОКІВ)

KLASY STARTOWE (ZERÓWKA)

27 kwietnia okopowa przedszkole

18 maja przedszkole gdańsk

18 maja okopowa przedszkole

8 czerwca przedskole gdańsk

15 czerwca okopowa przedszkole